Unit 4 Agresso  Exact software SEPA
  Home    SEPA    Support    Partners   
Introductie
Aanpak
Invoeringsrisico's
Wat bepaald Impact?
Waarom Rikas?
   
Rikas Consultancy
 
 
 

SEPA Introductie

Situatie

Nederland gaat op 1 februari 2014 helemaal over op het Europese betalingssysteem. Dit betalingssysteem wordt gebruikt binnen de Single Euro Payments Area, kortweg SEPA. Het SEPA gebied omvat alle landen binnen de EU, aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (die wel lid zijn van de Europese Economische Ruimte), Zwitserland en Monaco.
De introductie van de Europese overschrijving is het begin van de overgang van Nederlands naar Europees betalingsverkeer. De gedachte hierachter is dat het uiteindelijk handiger en effici&eumnter is het betalingsverkeer Europees te organiseren dan nationaal. Het is omslachtig en kostbaar om in de verschillende landen van Europa vast te houden aan uiteenlopende technieken en regels die uit de tijd stammen van voor de invoering van de euro.
Binnen dit gebied kan vanaf 1 februari 2014 met één rekening en één set betaalmiddelen met hetzelfde gemak naar rekeningen in eigen land als naar rekeningen in andere landen worden betaald. Er komen overschrijvingen, incasso´s en betaalpassen die voor binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen in dat hele gebied te gebruiken zijn.

Complicatie

De invoering van dit nieuwe betalingssysteem heeft grote risicos voor de continuïteit en financiële positie van organisaties. Er zijn aanpassingen nodig in (financiëe) software, in de communicatie met banken en in de registratie van rekeninggegevens. De introductie bezorgt bedrijven veel werk dat binnen deze organisaties ten koste gaat van de inzet van mensen en middelen voor businessprojecten. De invoering van SEPA vergt daarnaast inhoudelijke kennis die met name voor de middengrote organisaties duur en moeilijk te krijgen is.

De vraag

Organisaties gaan zich langzamerhand richten op de gevolgen van SEPA op hun processen en zoeken in de markt naar expertise, extra capaciteit en naar partijen die hen kunnen ontzorgen. Dit ontzorgen is gewenst op inhoudelijke kennis maar ook op (helpen bij) de regievoering en in specifieke gevallen op extra technische capaciteit. Rikas Consultancy en Z-teams willen en kunnen dit leveren.

Zie ook www.overopiban.nl.


Rikas Consultancy Biezelaar 6 5121 NR Rijen
T: +31(0)6 5578 5465 E: info@rikas.nl W: www.rikas.nl