Unit 4 Agresso  Exact software SEPA
  Home    SEPA    Support    Partners   
Diensten
Unit 4
Exact
Maatwerk Unit4 en Exact
Systeembeheer
Websites
Webhosting
Web Based Applications
Project Management
Test management
 
   
Rikas Consultancy
 
 
 

Systeembeheer


Voor het uitvoeren van de systeembeheer taken maken wij zoveel mogelijk gebruik van "Beheer op afstand" (Remote Support).

Onder systeembeheer vallen ondermeer de volgende werkzaamheden:

Uitvoering van preventief onderhoud van servers, werkstations en printers;
Controle van servers, backups, harddisks;
Inregelen en controleren van beveiliging;
Onderhoud van uw Domein; Gebruikers, Groepen en Resources;
Ondersteuning van gebruikers en/of van uw beheerder;
Advies bij implementatie software en/of hardware;
Applicatiebeheer op uw logistieke of bedrijfskundige software;
Opsporen van software-problemen en het oplossen daarvan;
Uitvoering van periodieke updates van de netwerk software;
Implementatie van (nieuwe) softwareproducten en/of update of upgrades;
Evaluatie en analyse van eventuele knelpunten bij het gebruik van het systeem;

Systeembeheer kunnen we alsvolgt indelen:

Beheer op afstand:
"Beheer op afstand" is snel omdat de reistijden vervallen. Voor u als klant alleen maar een voordeel. Voor het gebruik van "Beheer op afstand" dient een breedband verbinding beschikbaar te zijn.

Beheer op afroep:
Beheer op afroep is de meest gebruikelijke vorm van systeembeheer. Hierbij voeren wij systeembeheer uit op het moment dat u dit nodig acht. Deze vorm van ondersteuning is bijzonder geschikt voor organisaties die behoefte hebben aan flexibele ondersteuning.
Bij een eerste contact zullen wij dit altijd op locatie uitvoeren en hierbij tevens een globale inventaristatie van uw systemen en netwerk uitvoeren. Hierna kan er bij een volgende afroep eventueel gebruik worden gemaakt van "Beheer op afstand".

Proactief beheer:
Bij proactief beheer worden werkzaamheden uitgevoerd zoals het controleren van virusscan programmatuur, de werking van back-ups of het controleren en installeren van updates op servers en werkstations. Het uitvoeren van onderhoud op printers. Hierdoor voorkomen we dat er problemen ontstaan welke een verstoringen binnen uw organisatie kunnen veroorzaken.

Netwerkbeheer:
Binnen het netwerkbeheer worden firewalls, routers, hubs en switches zodanig met elkaar verbonden dat u een stabiel netwerk krijgt waarover veilig en snel communicatie kan plaats vinden. Het onderhoud van deze componenten is belangrijk voor een betrouwbare werkomgevig.

Applicatiebeheer:
Het uitvoeren van applicatie beheer kunt u bij ons onderbrengen. Wij kunnen het volledige beheer uitvoeren of uw beheerder behulpzaam zijn bij het uitvoeren van specifieke taken.
Wij hebben onder andere ervaring met CMS, CRM, Crystal Reports, SQL Server, MySQL, Apache, Exact, Unit 4.


Kennismakingsgesprek?


Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken wij graag uw eisen en wensen. Tevens kunnen we dan een globale inventarisatie uitvoeren. Dit gesprek is altijd gratis en zonder enige verplichting.

Rikas Consultancy Biezelaar 6 5121 NR Rijen
T: +31(0)6 5578 5465 E: info@rikas.nl W: www.rikas.nl